Branscher

 

Vi utför uppdrag mestadels mot processindustrin. Vi genomför allt ifrån mindre konsultuppdrag till totalåtaganden i form av ny- eller ombyggnader av processanläggningar.

I våra funktionsleveranser ansvarar vi för alla delmoment i genomförandeprocessen, från förstudie, konstruktion och design till projektering, installation och driftsättning av anläggningen.

Läkemedel

Vår mångåriga erfarenhet av genomförandeprojekt till läkemedelsindustrin har gett oss unika kunskaper som hjälper våra kunder att optimera sin produktion, öka kvaliteten samt sänka sina kostnader.

Vår huvudkompetens

Livsmedel

Vår mångåriga erfarenhet av genomförandeprojekt till livsmedelsindustrin har gett oss unika kunskaper som hjälper våra kunder att optimera sin produktion, öka kvaliteten samt sänka sina kostnader. Vi har även lång erfarenhet av leverans av rostfria tankar och processkomponenter.

Vår huvudkompetens

Energi

Mot energisektorn utför vi uppdrag inom automation till anläggningar för produktion av energi, t.ex. fjärrvärmeanläggningar, och genomför allt från rena konsultuppdrag till funktionsleveranser av styr- och övervakningssystem.

Typiska processer

Vattenproduktion och Reningsverk

Vi levererar kundanpassade styrsystem för vatten och avloppsanläggningar med följande huvudkomponenter: