Energi

Mot energisektorn utför vi uppdrag inom automation till anläggningar för produktion av energi, t.ex. fjärrvärmeanläggningar, och genomför allt från rena konsultuppdrag till funktionsleveranser av styr- och övervakningssystem.

Typiska processer