Installation

Installation

Vi utför montage och installation av rostfria processapplikationer inom livs- och läkemedelsindustrin. För våra leveranser läggs stor vikt på montage, hygienisk design, installation och placering av rör, processutrustning samt instrumentering. Viktiga parametrar för ett bra resultat är också anläggningens/processens behov samt beställarens specifika önskemål.

Våra tjänster