Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Våra projekt följer en upparbetad och dokumenterad struktur för att kunna garantera rätt nivå av kvalitetssäkring på projekt och leveranser. Strukturen är enkel och flexibel för att passa såväl inom läkemedel som för andra branscher där en dokumenterad kvalitetssäkring efterfrågas.

För läkemedelsprojekt har vi som standard spårbarhet mot krav från offertarbetet, genom design och verifiering/kontroll till OQ (funktionskvalificering) som normalt är sista steget. Vårt mål är att våra leveranser skall uppfattas som en stark länk av våra kunder i deras produktionskedja med hög tillgänglighet och driftssäkerhet.

Våra tjänster