Livsmedel

Vår mångåriga erfarenhet av genomförandeprojekt till livsmedelsindustrin har gett oss unika kunskaper som hjälper våra kunder att optimera sin produktion, öka kvaliteten samt sänka sina kostnader. Vi har även lång erfarenhet av leverans av rostfria tankar och processkomponenter.

Vår huvudkompetens