AURENA Laboratories

Deltatec har fått uppdraget att ansvara för design, tillverkning och driftsättning av processanläggningen till AURENA Laboratories nya fabriksbyggnad i Karlstad. Uppdraget omfattar alla kompetensområden som Process, Automation, Installation, Projektledning samt kvalitetssäkring vilket varit styrande i kundens val av entreprenör att få en part som kan ta helheten.

AURENA Laboratories expanderar och bygger en ny lokal på 4 600 m² för att kunna möta den ökade efterfrågan som marknaden har på deras på produkter. Besök gärna www.aurenalabs.com under rubriken Blog för mer information.

AURENA byggnad