Ny ventilväxel för produktion

Deltatec har av Kopparbergs bryggeri AB fått i uppdrag att tillverka och installera en ventilväxel i deras anläggning i Kopparberg.

Syftet med ventilväxeln är att optimera och säkerställa produktion och rengöring till de olika tapplinjerna samt att underlätta framtida expansioner i produktionsanläggningen.

Uppdraget kommer att pågå under hösten 2016 och vara färdigt i december. Uppdraget omfattar förutom tillverkning och installation även framtagande av underlag, dokumentation och ritningar.