Referenser_old

Nedan beskrivs kortfattat ett urval av de projekt som Deltatec har genomfört. Kontakta oss gärna för mer information.

Arla

Arla Foods, Skövde

Arla Foods, Göteborg


Astra tech

Astra Tech, Mölndal

Projektering och leverans av nytt mediasystem bestående av 3 anläggningar, PW (produktion, lagring & distribution), fosfatberedning inklusive distribution samt en saltberedning inklusive distribution. Respektive anläggning har eget styrsystem med ett gemensamt överordnat HMI för styrning och övervakning.


Eckes

Eckes Granini, Paris

Projektering, programmering, montage och leverans av en komplett juicefabrik för nypressad juice och smoothie. Projektet innefattar hela kedjan från diskcentral, mediasystem, produktionsprocess och förpackning.


Q-med

Q-MED, Uppsala

Leverans av PW-system bestående av produktion, lagring och distribution. Leveransen består av processdesign, programmering, validering och idrifttagning. Systemet innefattar en design med ozon som metod för sanering istället för de mer traditionella varianterna med hetvatten eller kemisk sanering.


Orexo

Orexo, Uppsala

Leverans av PW system bestående av produktion, lagring och distribution. Leveransen innefattar processdesign, programmering, validering och idrifttagning.


Brämhults

Brämhults Juice, Borås


Polarbröd

Polarbröd, Älvsbyn

Leverans, projektering och idrifttagning av nytt våtdoseringssystem och ny diskcentral inklusive nytt styrsystem med operatörspanel och integration med befintligt styrsystem.

 

 


AstraZeneca

AstraZeneca, Södertälje

 


Thn Energi

Trollhättan Energi, Tryckväxlarstation


GE Healthcare

GE Healthcare, Oslo

Ombyggnad av distributionssystem för vatten renat, Projektet innefattar mekanisk ombyggnad, programmering av styrsystem och nytt SCADA-system, validering och idrifttagning.