Tjänster

Tjänster

 

Våra kärnkompentenser - Process, Automation, Validering, Installation samt Projektledning gör oss till en komplett leverantör av nyckelfärdiga anläggningar och system.

I våra leveranser bistår vi med allt från planering och genomförande till driftsättning och intrimning.

Vi är en oberoende leverantör av komponenter och utrustning och vi arbetar med de mest etablerade tillverkarna på marknaden.

 

Process

Genom vår gedigna erfarenhet av processdesign, dimensionering och ritningsarbete kan vi leverera kompletta processlösningar d.v.s. allt från rostfritt montagematerial till processtankar. Vi är en oberoende komponentleverantör och köper in processkomponenter enligt överenskommelse med kunden.

Våra tjänster

Automation

Automation

Vi tar fram systemlösningar för funktionell och flexibel drift av processen. Vi skräddarsyr system för receptstyrd och batchvis produktion med full spårbarhet och verktyg för uppföljning. Vi utför även rena automationsuppdrag, allt från konsulttjänster till kompletta systemleveranser.

Våra tjänster

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Våra projekt följer en upparbetad och dokumenterad struktur för att kunna garantera rätt nivå av kvalitetssäkring på projekt och leveranser. Strukturen är enkel och flexibel för att passa såväl inom läkemedel som för andra branscher där en dokumenterad kvalitetssäkring efterfrågas.

För läkemedelsprojekt har vi som standard spårbarhet mot krav från offertarbetet, genom design och verifiering/kontroll till OQ (funktionskvalificering) som normalt är sista steget. Vårt mål är att våra leveranser skall uppfattas som en stark länk av våra kunder i deras produktionskedja med hög tillgänglighet och driftssäkerhet.

Våra tjänster

Installation

Installation

Vi utför montage och installation av rostfria processapplikationer inom livs- och läkemedelsindustrin. För våra leveranser läggs stor vikt på montage, hygienisk design, installation och placering av rör, processutrustning samt instrumentering. Viktiga parametrar för ett bra resultat är också anläggningens/processens behov samt beställarens specifika önskemål.

Våra tjänster

Kalibrering

Kalibrering

Vi kan i våra uppdrag utföra kalibrering av den instrumentering vi installerar. För detta har vi kalibrerad utrustning för följande enheter:

Vi utför även kalibrering som en tjänst utanför våra projekt och kan åta oss kalibrering som ett serviceuppdrag.

Optimering och felsökning

Vi kan hjälpa till med optimering och felsökning i er anläggning. Genom vår bredd och erfarenhet av processdesign och automation kan vi utvärdera hela kedjan av faktorer som styr effektiviteten i processanläggningen och även kvaliteten för slutprodukten.