Vår ambition är att utveckla en god långsiktig relation med våra kunder, vilket ger bra förutsättningar för att kunna leverera tjänster och system som uppfyller kundens uppsatta krav och förväntningar